Visie

Ieder kind is een unieke persoonlijkheid die op zijn/haar eigen manier iets zinvols zal bijdragen aan de wereld. We helpen het kind zelf zijn eigen unieke vaardigheden te ontdekken en te ontwikkelen.

Omdat uw kind/kinderen een groot deel van de week bij Kinderopvang Blij komt/komen doorbrengen, beïnvloeden wij door onze manier van werken voor een deel hun ontwikkeling. Een buitengewoon verantwoordelijke taak die wij vanzelfsprekend uiterst serieus nemen.

Wij vinden het dan ook van belang dat er een zorgvuldige samenwerking ontstaat tussen u en onze leidsters. Het resultaat zal zijn dat uw kind/kinderen volop kan/kunnen spelen, genieten, maar ook leren. En dat alles op de wijze die u voor ogen hebt.

Werkwijze

Bij Kinderopvang Blij vinden wij het heel belangrijk dat kinderen leren om rekening met elkaar te houden, naar elkaar luisteren, elkaar helpen en leren om op te komen voor zichzelf in de grote groep. Wij nemen de kinderen serieus en geven hen alle ruimte voor het uiten van hun emoties binnen de regels van onze kinderopvang.

Wij willen een gelijkwaardige relatie met de kinderen opbouwen. Graag luisteren wij naar de verhalen van de kinderen en tonen oprechte belangstelling en interesse. Natuurlijk zijn we ons ervan bewust dat wij een voorbeeldfunctie naar de kinderen hebben, en zijn daarom ook alert op ons eigen gedrag en handelen. Het is belangrijk dat de kinderen van ons op aan kunnen en daardoor is een zekere consequentheid van ons gedrag en handelen noodzakelijk.

Veilige omgeving

Niets is zo belangrijk als de veiligheid van uw kind. Het vormt dan ook te allen tijde het centrale thema binnen Kinderopvang Blij, en maakt deel uit van onze dagelijkse routine. Het toezicht op het gebied van veiligheid en gezondheid geschiedt overigens door de GGD.

Jaarlijks beoordeelt de GGD-inspecteur onder andere het beleid en de uitgevoerde risico-inventarisaties op het gebied van veiligheid en gezondheid. Ook vindt er een controle plaats op brandveiligheid en oefenen we een ontruiming op basis van een ontruimingsplan. De inspectierapporten van de GGD en het algemene verslag liggen na verschijning op de groep. Vraagt u er gerust naar bij een van onze pedagogisch medewerkers.

Even voorstellen

Kinderen laten je stilstaan bij de mooie,
kleine momenten van het leven…

Graag stellen wij ons aan jullie voor. Wij zijn Marieke, Angela en Eefje, de eigenaressen van kinderopvang Blij. Alle drie zijn we al vele jaren werkzaam in de kinderopvang. Door onze ervaringen en enthousiasme werden wij gedreven om een eigen dagverblijf te openen dat voldoet aan de hoogste eisen. We hebben namelijk onze eigen kijk op opvang en willen dit graag in de praktijk brengen. Zo willen we onder andere kleinschalige, knusse kinderopvang bieden; een veilige en vertrouwde omgeving waar kindjes hun vriendjes kunnen ontmoeten. Het werken met kinderen vinden wij bijzonder uitdagend. Kinderen laten je stilstaan bij de mooie, kleine momenten van het leven. Het is bijzonder om de wereld door de ogen van de kinderen te kunnen bekijken. Elke dag, elk kind, elke situatie is weer anders. Voor ons is dit werkelijk genieten! Wij hopen jullie te ontmoeten bij kinderopvang Blij en zijn jullie graag van dienst!

 • Oudercommissie

  Een oudercommissie bestaat uit een aantal ouders van kinderopvang Blij. Zij behartigen de belangen van alle ouders van de kinderen op de opvang. De belangrijkste verantwoordelijkheid van de oudercommissie is om de kwaliteit van de opvang te bewaken en te bevorderen door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de directie van de opvang. Hiervoor zijn adviesrechten vastgelegd in de Wet kinderopvang. Het mailadres van de oudercommissie is: ocblij@outlook.com

 • Spelen en ontwikkelen

  Spelen is niet alleen leuk voor peuters, ze leren ook een heleboel. Spelletjes stimuleren de motoriek en creativiteit van kinderen en de aanwezigheid van andere kinderen nodigt uit tot samen spelen. Peuters hebben behoefte aan regelmaat en herkenning. Wij werken daarom met een duidelijke dagindeling. De peuters spelen in hun eigen groepsruimte onder begeleiding van een vaste pedagogisch medewerker. Zo bieden wij de peuters een veilige, vertrouwde omgeving om te spelen.

 • Uk & Puk

  Kinderopvang Blij werkt met VVE programma Uk & Puk. Spelen is voor kinderen ontdekken. En spelen is groeien. Daarom staat spelen centraal in Uk & Puk. De activiteiten stimuleren de spraak- en taalvaardigheid, sociaalemotionele vaardigheden en motorische en zintuiglijke vaardigheden. Ook geeft Uk & Puk de eerste rekenprikkels.

 • Ouderapp

  Met de ouderapp houden we ouders op een leuke en directe manier op de hoogte van activiteiten en dagschema's. Via de app op je smartphone of tablet kun je via een persoonlijke inlogcode van onze ouderapp gebruik maken.

 • Warme overdracht

  Gemeente Sint-Michielsgestel kent een warme overdracht. Dit houdt in dat er over ieder kind dat vanuit de kinderopvang naar de basisschool gaat een gesprek plaatsvindt tussen de leidster van de kinderopvang en eventueel de interne begeleider van de basisschool.

 • De Wegwijzer

  In samenwerking met basisschool de Wegwijzer en BSO de Bolderburen vormen wij Educatief cluster de Wegwijzer. De kracht van deze nauwe samenwerking is dat dit wordt aangeboden in een veilige en vertrouwde omgeving onder deskundige leiding waar voortdurend overleg en afstemming is. Door gebruik te maken van elkaars specifieke kennis en kwaliteiten wordt zorg geboden in een systeem waar de methodes en werkwijze op elkaar zijn afgestemd.